سربازی که دل هفت خانواده ایرانی را شاد کرد

با اهدای اعضای بدن یک جوان 20 ساله صورت گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات