گیاهی که بر هر درد بی‌درمان دواست

زیره گیاهی است به شکل بیضی شکل، با ساقه‌های توخالی و در ارتفاع 60 سانتی متر که بسیار سوزاننده است و در کشورهای مختلف جهان کشت می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات