فلوشیپ کنترل و درمان درد مطرح کرد؛

راهکار درمان دردهای کرونایی

فلوشیپ و فوق تخصص کنترل و درمان درد، توضیحاتی درباره راهکار درمان دردهای ناشی از کرونا ارائه داد.

آخرین اخبار