مطالعات نشان می دهد؛

یوگا و مدیتیشن در کاهش دردهای مزمن موثرند

مطالعه جدید نشان می دهد شرکت کنندگان حاضر در دوره هشت هفته ای «کاهش استرس با ذهن آگاهی» شاهد بهبود چشمگیری در میزان درد، افسردگی و ناتوانی بودند.

آخرین اخبار

تبلیغات