عاشقانه‌هایی برای دردانه‌ی شهید حسن غفاری، شهید مدافع حرم:

علی گفت «بابا» اما کسی نگفت «جانِ بابا»…!

رفتی بابا؟ بابا رفت! بابا رفت که رفت…چه زود یادم دادی بابا که بدانم که بفهمم رفتن همیشه برگشتن ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات