درخواست شیخ الازهر از مراجع تقلید ایران

اخیرا بعضی از سردمداران اسلام انگلیسی اقدام به فتوا برای توهین به برخی از بزرگان مذاهب دیگر کرده اند که بایدبه سختی با آن برخورد شود

آخرین اخبار

تبلیغات