همزمان با آخرین ماه زمستان؛

باز شدن شکوفه های درختان بادام در روستای جِزه بخش کوهپایه

گرم شدن هوا موجب باز شدن شکوفه های درختان میوه به ویژه بادام در مناطق شرق اصفهان شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات