نماینده مردم اصفهان در مجلس:

پیش بینی اعتبارات در بودجه ی 94 برای شهرهای زیر 20 هزار نفر صورت گرفت

نماینده مردم در مجلس از اختصاص یک درصد از اعتبارات ارزش افزوده برای حوزه بهداشت و درمان و توجه ویژه به شهرها و روستاهایی که با مرکز استان فاصله دارند خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات