با حضور مسئولین جرقویه علیا مطرح شد:

معادن موجود در منطقه خاص یک روستا یا شهر نیست

در آمد حاصل از برداشت ماسه معادن ماسه بادی منطقه جرقویه باید صرف کارهای عام المنفعه شود

آخرین اخبار

تبلیغات