بارش های زمستانی در اصفهان ، کمترازنرمال

رییس اداره پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی اصفهان گفت: پیش بینی ها حاکی از این است که بارش های زمستان امسال همچنان متمایل به کمتر از نرمال خواهد بود.

آخرین اخبار