میانگین درآمد کشاورزان اصفهانی در سال 98 چقدر بود؟

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان با بیان این‌که سرانه زمین کشاورزی در شهرستان اصفهان به ازای هر خانوار زیر 2 هکتار است، گفت: اگر کشاورز صد در صد زمین را کشت کند، 11 تن گندم می‌کارد که 30 تا 40 درصد آن هزینه است و 7 تن 15 میلیون تومان کل درآمد ناخالص آن خانوار است.

آخرین اخبار

تبلیغات