ولخرجی دولتی!

هزینه‌های جاری دولت در سال۹۲، ۱۱۹هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان و سال ۹۳ هم ۱۴۳هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان بوده که رشد ۲۰درصدی را نشان می دهد. به عبارت دیگر دولت در سال گذشته برای جبران کمبود درآمدهای خود، ۶۷هزار میلیارد تومان از درآمد نفت برداشت کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات