تحقق ۱۰۰ درصد درآمد‌های مالیات در هفت ماه/ عرضه دارا سوم به زودی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۱۰۰ درصد درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده تا هفت ماه امسال محقق شد.

آخرین اخبار

تبلیغات