صنایع تبدیلی؛

دوای درد ضایعات 8 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی

در اقتصاد مقاومتی روستا به عنوان محور تولید و امنیت غذایی کشور به رسمیت شناخته می شود و اشتغالزایی در آن و نیز حفظ و افزایش جمعیت ساکن در روستاها یک اصل مهم به حساب می آید. بنابراین رابطه ای تنگاتنگ بین اقتصاد مقاومتی و توسعه صنایع تبدیلی در روستاها برقرار است.”

آخرین اخبار

تبلیغات