فاطمه مغنیه از پدر می‌گوید؛

خاطره دختر شهید مغنیه از سخنرانی در برابر رهبر انقلاب

فاطمه مغنیه با بیان اینکه با سخنانش همه را تحت تاثیر قرار داد، می گوید: در ابتدا استرس داشتم، اما وقتی شروع کردم، همه چیز فراموشم شد. به هیچ چیز فکر نمی کردم، جز اصول و مبادی و ارزش هایی که پدرم از آنها دفاع کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات