با اقدام بزرگوارانه یک پدر فرهنگی در شرق اصفهان؛

اهدای زندگی دختر دانشجو هرندی در ایام شهادت امام هشتم

پدر و مادر فهیمه رضایت کامل خود برای اهدا عضو اعلام کردند و رضایت نامه ها امضا شده است که با تأیید دکتر امکان اهدای قلب، کلیه و کبد وجود دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات