اسیدپاشی به یک دختر در شهرکرد

دختر و پسر جوانی،با حمله و اسید پاشی به دختر دیگر در خیابان کاشانی شهرکرد متواری و دستگیر شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات