معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:

شواهدی مبنی بر کودک کار بودن دخترک گلفروش نداریم

فرید درباره آخرین وضعیت دختر گلفروشی که توسط سگ‌ها دریده شده بود، توضیحاتی داد.

آخرین اخبار

تبلیغات