بیماری‌ای که به سراغ دختران پولدار و مرفه می‌رود

انورکسیا نوعی اختلال تغذیه‌ای است که به خودآزاری به‌منظور کاهش وزن بیش از حد اطلاق می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات