نایب‌رئیس بانوان هیأت والیبال استان اصفهان خبر داد

قهرمانی دختران والیبالیست اصفهان در مسابقات جوانان کشور

نایب‌رئیس بانوان هیأت والیبال استان اصفهان گفت: تیم اصفهان موفق شد در مسابقات قهرمانی والیبال جوانان دختر کشور عنوان قهرمانی را کسب کند.

آخرین اخبار

تبلیغات