گشتی در بازارهای شهر ما؛

دختران فروشنده؛ سقوط فرهنگی یا صعود اقتصادی؟!

نیازی نیست، ساعت‌‌ها در بازارهای شهر گشت بزنی؛ هر گوشه‌ی شهر را که بگیری و سه چهار قدمی پیش بروی، آنها را می‌بینی… چهره‌هایی جذاب و شاد، که با تمام وجود، تلاش می‌کنند کالاهایشان را تبلیغ کنند و به فروش برسانند؛ چشمانی خندان که در پس‌زمینه‌ی آن، فریاد خستگی و نارضایتی، سکوت تاریک شب‌های زندگی‌شان را در هم می‌شکند… اینجا روایت دخترکان دکان‌دار را حکایت می‌کنند…

آخرین اخبار

تبلیغات