به مناسبت 25 ذی‌القعده

اعمال مستحبی «دحو الارض»

«دحو الارض» به معنای گستراندن زمین است، چون خداوند بعد از خلق محل کعبه از آنجا شروع به گستراندن زمین کرد و این امر در روزی مثل 25 ذی‌القعده اتفاق افتاد، به خاطر عظمت چنین روزی، روزه و غسل آن سفارش شده است.

آیا «دحو الارض» از نظر علمی قابل اثبات است

مطابق با نظریه اشتقاق «واگنر» و بر اساس تئوری او، زمین از یک نقطه نخستین شروع به جدا شدن کرده و به تدریج خشکی‌ها و آب‌های کنونی شکل گرفته‌اند. این نقطه در روایات اسلامی «کعبه» معرفی شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات