دبیر هیات فوتبال شهرستان اصفهان:

کارگاه روانشناسی فوتبال پایه و جوانان شرط ورود به فعالیت ورزشی شهرستان است

جعفری هرندی گفت: روانشناسی فوتبال در پایه جوانان و نوع برخورد با این بازیکنان از دید کارشناسان از مستلزمات ورود مربیان و سرپرستان به این رده سنی است.

در دومین گرده همایی ریئس بانوان هیات فوتبال تابعه شهرستان اصفهان:

بانوان منطقه شرق اصفهان الگوی کامل بانوی محجبه ورزشکار می باشند

جعفری دبیر هیات فوتبال شهرستان اصفهان گفت: بانوان منطقه شرق اصفهان الگوی کامل از یک بانوی ورزشکار با حجاب می باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات