میزبانی اصفهان در نخستین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی شهرهای ایران

دبیر هیأت شطرنج استان اصفهان گفت: نخستین دوره مسابقات تیمی شطرنج قهرمانی شهرهای ایران به میزبانی اصفهان صورت گرفت که درنهایت با مشخص شدن نتایج؛ تیم‌های برتر به روی سکو رفتند.

آخرین اخبار

تبلیغات