دبیر همایش ملی عرضه و تقاضای آب:

رویارویی ایران با معضل تامین آب در آینده نزدیک/ کم آبی لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند

دکتر جهانگیر عابدی تصریح کرد: ایران به عنوان کشوری واقع در منطقه خشک و نیمه خشک جهان با روند رو به تزاید جمعیت، عدم تناسب زمانی و مکانی بارش­ ها، استقرار صنایع آب بر در مناطق کم آب و رشد روز افزون مصارف آب، در آینده نزدیک با چالش­ ها و معضلات جدی در زمینه کم آبی و تأمین آب روبه رو خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات