دبیر همایش رسانه و ماهواره:

مدیران بهترین سفیران فرهنگی در مدارس می باشند

دبیر همایش رسانه و ماهواره گفت: قصد ما این است که با آگاه سازی مدیران مدارس از وقوع مشکلات در بین دانش آموزان و جوانان جلوگیری به عمل آوریم.

آخرین اخبار

تبلیغات