معاون اداره‌کل تعاون اصفهان:

تعداد قابل توجهی از تعاونی‌های استان اصفهان غیر فعال شده‌اند

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در حال حاضر ما حدود ۸ هزار اتحادیه و تعاونی در سطح استان داریم که خیلی از آن‌ها غیر فعال هستند و ما در راستای فعال شدن آن‌ها تلاش می‌کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات