دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان

شاه‌کلید حل مشکلات اقتصادی کشور یکپارچه‌سازی قوانین داخلی است

دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان گفت: اینکه هر دستگاهی برای تولیدکنندگان داخلی پیچ و خم‌های زیادی به وجود می‌آورد قابل قبول نیست. دستگاه‌ها باید در جذب سرمایه‌گذار در تلاش باشند، اما با این شرایط سرمایه‌گذار در لای چرخ دنده دستگاه‌ها له می‌شود.

دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان

نیروهای انقلابی با بصیرت افزایی توطئه دشمنان را خنثی کنند

دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان با بیان اینکه افراد انقلابی باید آسیب شناس وضعیت درون تشکیلاتی خود باشند و مصالح نظام را بر مصالح فردی و گروهی خود ارجحیت دهند، گفت: نیروهای انقلابی با بصیرت افزایی توطئه دشمنان را خنثی کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات