دبیر فرهنگ عمومی کشور در گفتگو با اصفهان شرق:

نسخه ی ضعف فرهنگی اطراف اصفهان را در شورای فرهنگ عمومی استان بپیچیم

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: رسانه های محلی نقش مهمی در انتقال و طرح مساله نقاط ضعف فرهنگی اطراف اصفهان در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان دارند و می بایست در این راه وارد شوند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در نشست خبری ادار کل فرهنگ و ارشاد اسلامی:

دایره فرهنگ عمومی دایره وسیعی است/ مسئولان فرهنگی دانش خود را به روز کنند

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: دایره فرهنگ عمومی یک دایره وسیعی است که تمام باورها و رفتارها را از گذشته تا حال شامل می شود و در این مورد مسئولین فرهنگی می بایست دانش خود را به روز کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات