اعدامی حاشیه ساز مشمول عفو شد

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از عفو سکینه محمدی آشتیانی خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات