حضور دبیرکل خانه کشاورز کشور در همایش تالاب گاوخونی:

نفس های آخر گاوخونی در میزبانی دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، دریاچه ای که برایش سنگ تمام گذاشتند، امروز میزبان تالابی از شرق اصفهان می باشد که برای بدرقه اش لحظات به شماره افتاده است.

آخرین اخبار

تبلیغات