دبیر انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی ورزنه:

استقبال گرم گلوله از پرندگان مهاجر تالاب گاوخونی / فرهنگ پرنده نگری را به محیط زیست هدیه کنیم

رضا خلیلی گفت: حق تالاب بین المللی گاوخونی داشتن محیط بان و قرار گرفتن در رده مناطق حفاظت شده است.

دبیر انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی ورزنه:

توزیع عادلانه آب، درخواستی به حق از کشاورزان شرق اصفهان است

رضا خلیلی ورزنه گفت: اگر بر اثر بی توجهی از رسیدگی به طبیعت غافل شویم، به زودی طبیعت بر علیه ما موضع گیری خواهد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات