نرگس آبیار در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

کار جنگ را ادامه می دهم

کارگردان فیلم سینمایی نفس گفت: این فیلم با محدودیت تبلیغات و سالن مواجه شده و در کل کشور تنها ۱۶ سالن برای اکران آن اختصاص داده شده است؛ اگر این فیلم را دوست داشتید، رسانه نفس باشید.

آخرین اخبار

تبلیغات