17 مهر ماه صورت می‌گیرد

برگزاری «جشنواره بین‌المللی میراث فرهنگی معنوی نا‌ملموس» در اصفهان

دبیر اجلاس و جشنواره بین‌المللی میراث فرهنگی معنوی نا‌ملموس گفت: 17 مهر ماه امسال آیین افتتاحیه اجلاس و جشنواره بین‌المللی میراث فرهنگی معنوی نا‌ملموس در اصفهان برگزار می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات