دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:

کشاورزان در انتظار برنامه ی توزیع آب می باشند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: آب منطقه ای می بایست هر چه سریعتر برنامه ی زمانبندی آب را بدهد تا کشاورز برنامه ریزی دقیقی جهت کشت پاییزه انجام دهد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان خبر داد:

شورای حل اختلاف نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان افتتاح شد

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: این شورا با هدف انسجام هر چه بیشتر بین کشاورزان و مسئولین صنف کشاورزی شهرستان و به منظور رسیدگی آسان تر در زمینه تخلفات کار خود را اغاز خواهد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات