دبیر اجرایی صنف کشاورزان شهرستان اصفهان خبر داد:

16 فروردین مرحله سوم بازگشایی زاینده رود/ 28 هزار هکتار مزارع شرق اصفهان زیر کشت غله رفت

حسن محسنی از رهاسازی مرحله سوم آب زاینده رود در 16 فرودین و آبیاری 28 هزار هکتار از اراضی کشاورزی وابسته به آب زاینده رود خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات