دبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان:

پرداخت وام های بانکی کمر کشاورزان شرق اصفهان را خم می کند

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان گفت: زلزله ای خاموش در شرق اصفهان رخ داده است که همه باید در جهت حل مشکلات این منطقه بسیج شوند.

دبیر اجرایی خانه کشاورزان استان اصفهان:

کشاورزان شرق و غرب را به حاشیه نکشانیم

دبیر اجرایی خانه کشاورزان استان اصفهان گفت: اگر کشاورزان به تعهدات خود در زمینه ی میزان کشت عمل نکنند، متضرر خواهند شد.

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان

درخواست مجدد از وزیر جهاد کشاورزی جهت حضور در شرق اصفهان

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان گفت: از وزیر جهاد کشاورزی خواهشمندم تا در حضور مجدد شما در استان از این منطقه بازدید نمایید و از نزدیک با مشکلات کشاورزان شرق آشنایی بیشتر داشته باشید.

آخرین اخبار

تبلیغات