دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان:

امنیت شغلی کارگران اصفهان باید از سوی مسئولان تضمین شود

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان پیرامون امنیت شغلی کارگران گفت: موضوع قراردادهای موقت کار به ویژه برای کارهای دائم از جمله موضوعاتی بوده که خانه کارگر در دفاع از جامعه کارگری به آن پرداخته است.

آخرین اخبار

تبلیغات