دبیرکل اجلاس بین‌المللی ICCN:

میراث ناملموس، هویت فرهنگ ما را به تصویر می‌کشد/ اصفهان بیش از هر چیز در تکاپوی اجلاس است

دبیرکل اجلاس میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان گفت: میراث ناملموس هیچ‌گاه تکراری و یکنواخت نمی‌شود، چرا‌که آنها هویت و فرهنگ ما را به تصویر می‌کشند.

آخرین اخبار

تبلیغات