روی کار آمدن دوست اسرائیل؛

احمد ابوالغیط چگونه دبیرکل اتحادیه عرب شد؟/ چرا سعودی‌ها به یک مصری اعتماد کردند؟

کشورهای عضو اتحادیه عرب در حالی «احمد ابو الغیط» را به دبیرکلی این اتحادیه انتخاب کردند که پیشینه وی سؤالات فراوانی را درباره اهداف نهفته در پس این انتخاب مطرح می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات