نواختن زنگ انقلاب همزمان با ورود معمار كبير انقلاب

زنگ انقلاب در کلیه مدارس بخش جلگه به ویژه دبیرستان ولايت اسلام آباد بخش جلگه نواخته شد.

آخرین اخبار

تبلیغات