رییس آموزش و پرورش بن رود

آماده میزبانی از مسافران نوروزی می باشیم

رییس آموزش و پرورش بن رود گفت: با توجه به استقبال بالای مسافرین در نوروزی 92 امسال با قوت بالایی آماده پذیرایی از مسافران نوروزی در بخش می باشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات