با هدف توسعه مهارت کارآفرینی دانش آموزان؛

بازارچه کار و فناوری در جرقویه علیا برپا شد/ تصاویر

بازارچه کار و فناوری با هدف توسعه مهارت کارآفرینی دانش آموزان در جرقویه علیا برپا شد.

آخرین اخبار

تبلیغات