امام جمعه شهر ورزنه

بازدید امام جمعه شهر ورزنه از مدارس بخش بن رود

حجت الاسلام صادق زاده گفت: نباید یادگیری ما را ازهدف اصلی جدا کند و ورود به کارهای اجتماعی مانع ازاصول ومبانی اسلام شود.

آخرین اخبار

تبلیغات