نبویان سلام رییس جمهور را به دانش آموزان کوهپایه ای رساند

نبویان به نمایندگی از وزارت آموزش و پرورش در جمع دانش آموزان دبیرستان حافظ، سلام رییس جمهور را به دانش آموزان کوهپایه ای رساند.

آخرین اخبار

تبلیغات