همزمان با کل کشور:

زنگ شور نیکو کاری در مدارس بخش کوهپایه نواخته شد

رئیس کمیته امداد کوهپایه از نواختن زنگ شور نیکو کاری در 36 مدارس بخش کو هپایه خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات