دبیرخانه کشاورز استان اصفهان:

تخصص لازمه زیر ساخت های مدیریتی است/ کشاورزان را عضو اتاق بازرگانی کنیم

دبیر خانه کشاورز استان اصفهان گفت: لازمه عبور از بحران کشاورزی استفاده از نیروهای متخصص در این امر میباشد.

دبیر خانه کشاورزی استان اصفهان:

تغییر در کشت را با نظر خبرگان کشاورزی انجام دهیم

دبیر خانه کشاورزی استان اصفهان از گلخانه های مدرن کشور در راستای طرح های ویژه ی کشاورزی دیدار کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات