مهدی محمدی:

دولت اقدام حقوقی مناسبی برای پیگیری غرامت قربانیان منا انجام نداده است/ روحانی پاسخگوی دیپلماسی ضعیف خود در پیگیری غرامت قربانیان منا باشد

عضو سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: در حوزه پیگیری غرامت قربانیان فاجعه منا، هیچ پیشرفتی حاصل نشده است و این از بزرگترین نقاط ضعف و دیپلماسی دولت است که آقای روحانی باید به آن پاسخگو باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات