محل توزیع بسته های اکران فیلم جشنواره عمار در اصفهان تغییر کرد

دبیرخانه جشنواره عمار در استان اصفهان از محل جدید توزیع بسته های اکران شهر و استان اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات