معاون ‌آموزش و پرورش اصفهان:

دبیرخانه‌های پژوهشی در اصفهان راه‌اندازی می‌شود

معاون ‌آموزش و پرورش اصفهان گفت: در راستای توسعه حوزه پژوهش در اصفهان ، دبیرخانه‌های پژوهشی در این استان راه‌اندازی شده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات